Günün Sözü
Günün Sözü

Günün Sözü: Karpuzu kestin. baktın ki kabak. Yine de zorla yiyecek misin o karpuzu? Canım Fethi Naci’nin bu cümlesinden sonra başladığım her ne ise hoşlanmadığım yerde bırakmaya karar verdim. Kitabı da, insanı da..

Karpuzu kestin. baktın ki kabak. Yine de zorla yiyecek misin o karpuzu? Canım Fethi Naci’nin bu cümlesinden sonra başladığım her ne ise hoşlanmadığım yerde bırakmaya …

Günün Sözü: Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at; mazarratül, mazarratül, mazarratül mazarrat. Beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yörük at; faidattün, faidattün, faidattün faidat

Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at; mazarratül, mazarratül, mazarratül mazarrat. Beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yörük at; faidattün, faidattün, faidattün faidat

Günün Sözü: Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efrâz, Bir kaç guruşu mürtekibin câyı kürekdir.

Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efrâz, Bir kaç guruşu mürtekibin câyı kürekdir.Milyonla çalan yüksek makamda başı dik dolaşır[ken] Birkaç kuruşu zimmetine geçirenin cezası kürek mahkûmu olmaktır.

Günün Sözü: Pek rengine aldanma felek eski felekdir, Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönekdir.

Pek rengine aldanma felek eski felekdir, Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönekdir.Dünyanın rengine pek aldanma, dünya yine eski dünyadır, Çünkü dünyanın uygunsuz tabiatı dönektir.